คลังเก็บหมวดหมู่: ศิลปะ

ศิลปะที่ยืนยาว  

ศิลปะคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนบางคร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ศิลปะที่ยืนยาว  

ประวัติศาสตร์แห่งนักศิลปะ สาขางานประติมากรรม 

 ศิลปะคือการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะอย่าง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ประวัติศาสตร์แห่งนักศิลปะ สาขางานประติมากรรม 

การเรียนรู้ทางด้านงานศิลปะ 

จนถึงทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปแล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน การเรียนรู้ทางด้านงานศิลปะ 

ยุคหินใหม่ของงานศิลปะ 

     อีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญและบทบาทสำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ยุคหินใหม่ของงานศิลปะ 

งานประติมากรรมในสมัยบุกเบิก 

คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันกำลังเรียนรู้เกี่ยวก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน งานประติมากรรมในสมัยบุกเบิก 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสะท้อนทางด้านความคิด 

สิ่งแวดล้อมหรือสภาพทางสังคมต่างๆก็มีบทบา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสะท้อนทางด้านความคิด 

อิทธิพลของงานศิลปะในยุคโรมัน 

งานศิลปะแต่ละยุคแต่ละสถานที่หรือตัวเมือง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของงานศิลปะในยุคโรมัน 

ยุคสมัยที่ผู้คนในไทยเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 

อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน ยุคสมัยที่ผู้คนในไทยเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 

แนวทางความคิดของงานศิลปะต่างๆ 

แนวคิดหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน แนวทางความคิดของงานศิลปะต่างๆ 

การเรียนรู้เพื่อส่งต่อ 

ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นและถูกส่งต่อในทุก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ศิลปะ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน การเรียนรู้เพื่อส่งต่อ