NEW NORMAL โลกของผู้สูงอายุหลัง Covid-19

โลกของผู้สูงอายุ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้เกิดการแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในวัยสูงอายุ และทั้งยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อมากที่สุด โดยสิ่งเหล่านี้นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal หรือความเป็นปกติในรูผแบบให้

ซึ่งหมายถึงบรรทัดฐานและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมจะไม่เหมือนเคย และยังนำไปสู่การเกิดธรกิจแนวใหม่รวมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวการค้าจากรูปแบบเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

ด้านสาธารณะสุข ที่มีการรักษาในรูปแบบการแพทย์ทางไกล ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์สามารถติดต่อและรับการรักษาเบื้องต้นผ่านระบบ Video ConFerence ได้แบบ Real-time ที่บ้าน ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และสามารถติดตาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ห่างไกลจากโรงบาล

ด้านเศรษฐกิจ จากมาตรการการปิดประเทศ Lock down ในหลายประเทศได้สร้างผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการตกงานครั้งใหญ่ และความเหลื่อมล้ำทางสังคมจะมีช่องว่างที่กว้างขึ้น แม้ว่าผู้สูงอายุหลายคนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตกงาน แต่อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการต่างๆ

และสิ่งที่จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหลังโรคระบาดคือ การขยายตัวของ E-Commerce แม้ปัจจุบันผู้บริโภคจะเคยชินกบการซื้อสินค้าออนไลน์อยู่เดิม แต่ยุคหลังจากนี้จะยิ่งความทวิความนิยมมากขึ้น รวมไปถึงการซื้อของสด ผัก ผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะเติบโตมากขึ้น ในอนาคตผู้สูงอายุอาจเลือกช้อปของใช้ออนล์แบบถาวร แทนการไปเดินตลาดก็เป็นได้

ด้านเทคโนโลยี ผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า บังคับให้ผู้คนหันมาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งการทำงาน การเรียน สิ่งที่จะตามมาในอนาคตคืออินเตอร์เน็ต เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลต้องจัดหาให้ประชนชนทุกคนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ รวมถึงการเร่งเปิดใช้งานในระบบ 5G เพื่อเพิ่มความเร็ว และตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้น โลกจะเข้าสังคมไร้เงินสด 

ด้านวิถีชีวิต การทำกิจกรรมละการเสพสื่อจะเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู้สูงอายุต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แต่หลังจากนี้ความตระหนักด้านสุขอนามัยที่มากขึ้นจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้คนจะหันมาเสพสื่อ ทำกิจกรรมผ่านทางออนล์ และใช้เวลาในโลกออนไลน์ยาวนานขึ้น ผู้สูงอายุเองก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

โดยจากข้อมูลเบื้องต้นสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า ส่งผลกระทบพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เพียงแต่คนทำงานวัยหนุ่มสาว แต่เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งวงจร และส่งผลกระทบกับทุกวัย ดังนั้นการทำกลยุทธ์การตลาด E-Commerce จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจและรวมถึงการปรับเปลี่ยนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะระบบอำนวยความสะดวกสำหรับตลาดกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขยายที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต

 

สนับสนุนโดย.    gclubเครดิตฟรี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสังคม และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร